Hasch vs IT-konsulting

Finfin jämförelse :)


   ----------------------------------------------
           IT vs HASCH
   ----------------------------------------------
         författare: okänd
      https://www.edlin.org/sitemap.html
 
 
 Detta är några utdrag ur Socialstyrelsens klassiska skrift "Haschboken"
 från 1983, med den minimala skillnaden att ordet "hasch" har bytts ut mot
 "IT-konsulting".
 
 
 ---------------------
 
 
 Fler och fler vill prova på IT-konsulting, men okunnigheten är stor, både
 bland ungdomar och vuxna. Vad ungdomar vet om IT-konsulting är oftast vad
 de har hört från kompisar. Eftersom det finns en hel del myter kring
 IT-konsulting stämmer ofta inte det de "vet".
 
 
 Även bland dem som själva använder IT-konsulting är okunnigheten stor. De
 har oftast gått på myterna och osanningarna och sprider dem gärna vidare.
 Idag vet vi att IT-konsulting har skadliga effekter. Under de senaste åren
 har allt fler bevis lagts fram om de fysiska och psykiska hälsoriskerna.
 IT-konsulting har blivit ett problem som berör alla.
 
 
 De som regelbundet provar IT-konsulting blir alltid förändrade. Det börjar
 med att de blir lättirriterade, slöa och tillbakadragna. IT-konsulting gör
 att de blir de mer och mer inneslutna i sig själva och till slut hamnar de
 i ett stadium där de är känslomässigt störda.
 
 
 Vad beror det på att man börjar med IT-konsulting?
 Ofta beror det på att man är osäker på sig själv, eller att man vill testa
 något nytt, något
 "häftigt". Kanske för att man är nyfiken, kanske för att passa in i gänget
 och få kompisar - men också som ett led i processen att bli vuxen. Eller så
 kan man vilja fly bort från verkligheten.
 
 
 Föreningen Mot IT-konsulting (FMITK) har gjort en lista över förändringar
 som kan tyda på att någon i ens närhet har börjat med IT-konsulting.
 
 
 Här är listan:
 
 
 * Trött på morgonen
 * Alltid på väg
 * Nya dumma kompisar
 * Slö och deprimerad
 * Nya tankesätt och ideal
 * Konstig blick och ostadiga handrörelser
 * Sover oroligt
 * Märkliga klädesval
 * Oförståelse om att det gör att leva utan IT-konsulting